Regelmotor i et nøtteskall

… eller hvorfor  ta i bruk en regelmotor?

Regelmotor                                                        Forretningsregler                                                                           Gevinst

 

ydelserhirescloudhires                                                    profilhires

Programvare for lagring og
eksekvering av forretningsregler,
representerer lover og vilkår i form av
regler, beslutningstabeller o.a. Ofte
integrert som beslutningskomponent
i virksomhetens it-arkitektur.

Forretningsregler er de vilkår og lover som styrer virksomhetens grunnleggende prosesser.

En regelmotor gir uttelling både administrativt og økonomisk.

Les mer…                                                                    Les mer…                                                                          Les mer…