Hvor kan vi bruke regelmotor?

Regler i offentlig forvaltning, lovverk og forskrifter

Lovverk og forskrifter er en hovedklide til regler i det offentlige. Reglene i lovverk og forskrifter krever ofte fortolkning og utdyping før de kan benyttes som grunnlag for atomatisk regelbehandling, men det finnes også gode eksempler på lovtekster og rundskriv som gir godt grunnlag for automatisk regelbehandling.

Les mer…

Policy of regler for bedrifter

Regler i private virksomheter er i større grad styrt av selskapets policy, strategeier og operasjonelle beslutninger.

Les mer…