Gevinst

En regelmotor gir uttelling både administrativt og økonomisk.

Administrativt sett får en…

  • raskere respons på endringsønsker.
  • eglene kan lett kommuniseres og forståes av alle.
  • fagpersoner kan forvalte reglene selv, noe som avlaster it-avdelingen.
  • synlighet av regler fremmer bedre forståelse av organisasjonens forretningsprosesser.

På økonomisk side får en…

  • senket det totale kostnadsnivået knyttet til bruk og eierskap av programvaren.
  • forbedret virksomhetens evne til å omstille og tilpasse seg nye forutsetninger.
  • senket risiko i utviklingsprosjekter: kortere iterasjoner mellom utvikling og kvalitetssjekk, utviklingsoppgaver kan enklere deles opp i mindre deler.