Forretningsregler

Forretningsregler er de vilkår og lover som styrer virksomhetens grunnleggende prosesser.

Organisasjoner har gjerne tusenvis av forretningsregler slik som marketingsstrategier, prispolitikk, beregningsrutiner, risikoutredninger, oppgavefordeling, rettslige rammebetingelser…

Disse tilsvarer ofte de dynamiske elementer i it-systemer: Endringer i forretningsregler krever rask tilpasning i applikasjonen.