Innblikk

Forretningsprosesser er under stadig forandring samtidig som informasjonsteknologien gjennomgår en rask utvikling, it-systemer er derfor utsatt for stadig raskere utviklingssykluser. Ofte strander utviklingsprosjekter pga. høy systemkompleksitet og manglende skille mellom applikasjon og forretningslogikk. Bruk av regelmotorer er en måte å separere applikasjons- og forretningslogikk slik at det gir enklere og mer fleksible programvareløsninger.

Vilkår, lover og  strategier som styrer virksomheten blir analysert og brutt opp i et sett av forretningsregler. Reglene blir samlet i en regelmotor som er en komponent  i virksomhetens it-system. Hver gang it-systemet trenger en «faglig» beslutning spør det regelmotoren som derpå eksekverer reglene og produserer et svar.  Siden forretingslogikken er samlet på ett sted er det enklere å få oversikt over logikken som ligger bak. Samtidig blir applikasjonskoden avlastet og kompleksiteten reduseres. Forretningslogikken blir også enklere å vedlikeholde enn om logikken ligger spredt i applikasjonens programkode. Endringssyklusen tar kortere tid, samtidig unngår man mulig feilkoding av forretningsregler på flere forskjellige steder. En regelmotorer er utstyrt med en effektiv algoritme for eksekvering av regler, de fleste kommersielle regelmotorer bruker i dag RETE algoritmen.